Koncem ledna se na naší škole uskutečnila zeměpisná olympiáda. Jelikož bylo tentokrát více zájemců, konkrétně 32 ze všech ročníků, školní kolo proběhlo ve dvou dnech. Žáci se museli vypořádat s různorodými otázkami z kartografie, obecné i regionální geografie, které prověřily jejich vědomosti. Do okresního kola postupují 2 nejúspěšnější řešitelé. Z kategorie A (6. ročníky) Václav Kánský (VI. B) a Dominik Lang (VI. A), z kategorie B (7. ročníky) Anežka Grimová a Adam Macek (oba VII. B), z kategorie C (8. +. 9. ročníky) Vojtěch Březovský (IX. B) a Dominik Mudroch (IX. A). Všem děkujeme za snahu a odvahu se vypořádat se zeměpisnými nástrahami a postupujícím držíme palce v dalším kole, které se uskuteční dne 21.02.2024 v Rychnově nad Kněžnou.