V měsících lednu a únoru 2024 dorazili za žáky 1. i 2. stupně školy policisté z oddělení Městské policie v Dobrušce. Přišli s žáky pohovořit o tom, s jakými nebezpečími by se mohli setkat ve svém každodenním životě, a to jak v tom reálném, tak i v tom, který žijeme v online prostoru. Žáci dostali spoustu užitečných rad, byli poučeni o tom, jak rozpoznat šikanu, besedovali o tom, jak v se v různých situacích zachovat, jak na nebezpečí reagovat a vyvarovat se případným problémům. Společně s lektory si také připomněli důležitá telefonní čísla pro volání složkám IZS a základy poskytnutí první pomoci. Starší, druhostupňoví žáci, dostali také informace o tom, co je přestupek a co už trestný čin, a jak je posuzováno případné protiprávní jednání u mladistvých jejich věku.