V rámci udržitelnosti projektu „Škola pro všechny“ pořádala naše škola 6. 5. 2024 další setkání zaměřené na ukázkové hodiny v nově zrekonstruované učebně fyziky a jazykové učebně. Mezi oběma hodinami byla svačinka, kterou přichystaly naše paní kuchařky. V učebně fyziky prezentovali žáci 9. A třídy Archimédův zákon. Žáci prezentovali pokusy zaměřené na vztlakovou sílu v tekutinách. Děti z okolních škol si samy mohly jednotlivé pokusy vyzkoušet.

Tématem anglické části projektu pro děti z mateřské školy byla zvířata a barvy. V druhé části programu jsme využili volně dostupné anglické hry na PC zaměřené na zvířata. Žáci I. stupně se při procvičování s tabulí Smart zaměřili zejména na slovesa a pojmenování pohybových aktivit. Rádci a pomocníky jim byli někteří žáci třídy VI. A.

Děti se aktivně zapojovaly do všech aktivit. Odnesly si pracovní listy i další drobnosti.

Projektového dne se zúčastnili žáci ze ZŠ Pohoří a z MŠ Opočno.

Mgr. M. Knothe, Mgr. M. Brandová