Dne 29. května v dopoledních hodinách navštívili žáci naší školy Kodymův národní dům, kde byli podpořit svoje spolužáky, mladší a starší kamarády. Ti si buď pod vedením učitelů, nebo zcela sami připravili vystoupení, mezi než například patřily: tanec, pěvecká vystoupení, pohádka O koťátku, které zapomnělo mňoukat, scénický tanec, zpěv s klavírním doprovodem, hra na klavír, hra na saxofon a sportovní gymnastika.

Všechny části dopoledního programu se žákům podařily a od 17 hodin nadešel čas pro Školní akademii pro veřejnost. Celý odpolední program byl navíc ještě rozšířen o oceňování úspěšných žáků naší školy. Z rukou paní ředitelky, Mgr. Evy Alexanderové, a zástupkyně pro 2. stupeň, Mgr. Lenky Švandové, převzali svoje ceny významní sportovci, šachisté, účastník vědomostních soutěží a nejpilnější sběrači starého papíru. Obě dvě části Školní akademie byly velice zdařilé a všem vystupujícím patří velká pochvala za reprezentaci školy a za odvahu vystoupit před velkým publikem.

Mgr. Linda Bachurová