• sociální oblast
  • realizace: 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024
  • dotace 39780,- Kč (100%)
  • cílové skupiny: žáci ZŠ ohrožení potravinovou deprivací v sociálně slabých rodinách
  • dotace určena na zlepšení sociální integrace dětí z rodin ohrožených chudobou
  • cíl projektu: řešení potravinové deprivace dětí v sociálně slabých rodinách a zajištění kvalitního nutričně vyváženého jídla, které je důležité pro tělesný a duševní vývoj dítěte