– Lada Macková

Vážení rodiče, prosíme o úhradu úplaty za školní družinu / období leden - červen 2022/. Platba činí …

Pohodové Vánoce a vše jen dobré v novém roce, Vám přeje školní družina.

Back to top