POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zsopocno.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je založena na šabloně značky www.pixelemu.com navržená v souladu s WCAG 2.1. Zároveň je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

a) Z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž.

b) Jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:
Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb. Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou není autorem sdílených videí, která slouží jako doplňkový výukový materiál, a nemá možnost je upravit v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 4. 2021.

Vypracování tohoto prohlášení vychází z Metodických pokynů k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě shledání problémů při zobrazování stránek z hlediska souladu s požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům), či vyžádání informací nepřístupného obsahu nás informujte na emailové adrese Základní školy, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, Nádražní 313, Opočno 517 73: info@zsopocno.cz nebo na e-mailové adrese školního metodika ICT Mgr. Přemysla Kejzlara premysl.kejzlar@zsopocno.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz