Na Trčkově náměstí čp. 11 se nachází druhá školní budova, kde jsou umístěny 3., 4. a 5. třídy. Jsou zde situovány i učebny hudební výchovy a informatiky, ve kterých jsou zohledňovány tendence současného vzdělávání, disponující moderním vybavením. V budově je rovněž k dispozici tělocvična, knihovna a sborovna. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je k dispozici nová učebna, do které mohou docházet na reedukaci specifických poruch učení, během které se jim věnuje speciální pedagog s ohledem na individualitu každého z nich. Budově na zajímavosti přidává i nádherné arboretum, které je součástí školního dvorku.

Arboretum

Žákovská knihovna

Sborovna