V ulici Nádražní čp. 313 sídlí všechny ročníky druhého stupně. Žáci 6. – 9. ročníků jsou vzděláváni nejen v kmenových učebnách, ale také v počítačové učebně, přírodovědné učebně, učebně fyziky a chemie, v jazykové učebně a tělocvičně. V těsné blízkosti školy je vybudován sportovní miniareál s umělým povrchem. Velkou výhodou je blízkost místního sportovního areálu, do kterého mohou žáci docházet v letním i zimním období na hodiny tělesné výchovy. Škálu speciálně vybavených prostor doplňuje cvičná kuchyňka. V budově čp. 313 sídlí jak vedení školy, kancelář školy, tak Školní poradenské pracoviště, na jehož chodu se podílejí: ředitelka školy, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, metodik prevence a speciální pedagog. Důležitou součást této budovy tvoří i školní jídelna.