V měsíci prosinci 2020 jsme se v etické výchově zaměřili na téma TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ A ÚSPĚCHŮ JINÝCH.

Nejkrásnější dárky mnohdy bývají ty, které se nedají koupit. Druhého můžeme potěšit a udělat mu radost tím, že pro něj něco uděláme nebo vyrobíme. Snad se nám to podařilo. Největší událostí v naší třídě byla realizace pohádky O Koblížkovi. Žáci podpořili tvořivost vlastní výrobou loutek a vyhodnotili, která loutka se povedla nejvíce. Společně jsme se radovali z úspěšné dramatizace a hodnotili navzájem. Žáci v sobě nacházeli originalitu, uměli se zapojit a opakovaným nácvikem odstraňovali případné obavy z vystoupení. Nakonec jsme radost z připravované pohádky předali našim prvňáčkům povedeným divadelním vystoupením.

Musím pochválit děti za skvělé zpracování, odhodlání a kreativitu.

Velké poděkování patří paní B. Tymichové, která děti trpělivě vedla při nácviku a obohatila nás všechny svými zkušenostmi.

Jako mnoho dalších tříd z naší školy, tak i my jsme se zapojili do tvoření drobných potěšení, které jsou určené pro lidi z Domova pro seniory Jitřenka. Přejeme mnoho radosti z dárečků a hlavně hodně zdraví.

Třída 2. A