Dne 28. 11. 2019 navštívili žáci 1. tříd Muzeum Hořice. Viděli aktuální výstavu k výročí sta let hořického skautingu a zkusili si například poznávání živočichů dle stop nebo chytání bobříků na udici. V muzeu dále viděli stálé expozice, které jsou věnovány hlavně kamenosochařské tradici tohoto regionu a také pravěkým kamenným nástrojům. Na závěr děti malovaly pravěký život v moři a tvořily trilobita, kterého si mohly odnést jako dárek domů. Program byl uzpůsoben dle věku dětí, vše probíhalo interaktivní formou a děti to velmi bavilo.