A je to tady! Dětem byl slavnostně předán SLABIKÁŘ.

Nebylo to ovšem tak jednoduché. Děti celý den plnily úkoly zaměřené na čtení a znalosti písmen, aby vysvobodily princeznu, kterou unesl hloupý čaroděj. Tak jak to v pohádkách bývá i v naší třídě vše dobře dopadlo. Princezna je vysvobozená a žáci dostali za odměnu Slabikář.

Dnešní den jsme si moc užili a řádně ho oslavili.

Přejeme mnoho úspěchu ve čtení i v dalších měsících.

Třídní učitelky

29. listopadu 2019