Home Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Základní školy Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy.

Cíle pracoviště:

* zkvalitnit klima školy, tříd

* pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které problémy nemají a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti

* posílit průběžnou a dlouhodobou péči dětem, které mají problémy s neprospěchem

* umožnit neodkladné řešení výchovných problémů spojených se školní docházkou

* poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním

* příprava podmínek a metodická pomoc při integraci žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žákům i učitelům)

* včasné odhalování problémového chování ve škole, prevence sociálně patologických jevů

* poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci

* spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů

* spolupráce s PPP, SPC a SVP, evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

* prohloubení a podpora spolupráce mezi rodiči a školou

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Služby ŠPP zajišťují:

  • Ředitelka školy:

Mgr. Eva Alexanderová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mob.: 778 751 750

  • Výchovná poradkyně pro 1. stupeň:

Mgr. Lenka Švandová, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mob. 777 458 356

  • Výchovná poradkyně pro 2. stupeň:

Mgr. Stanislava Tláskalová, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  • Metodik prevence:

Mgr. Marta Hájková, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  • Speciální pedagog:

Mgr. Hana Horáková, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno (Úterý, 22 Říjen 2019 05:50)