Home Metodik Prevence

Školní metodik Prevence sociálně rizikových jevů

 

Mgr. Marta Hájková

Konzultační hodiny:

kdykoliv po telefonní a nebo osobní domluvě

 

Metodik prevence má na starosti:

- prevence šikany

- prevence drogové problematiky

- prevence alkoholismu a kouření

- prevence ostatních projevů sociálně rizikového chování

 

Užitečné telefonní linky a webové stránky
Rodičovská linka: 840 111 234 http://dkc.cz (Dětské krizové centrum)
Dětská linka: 800 155 555 (116 111) http://minimalizacesikany.cz
Růžová linka: 272 736 263 http://www.linkabezpeci.cz