Složení školské rady:

 

Zástupci zřizovatele:

Šárka Škrabalová

Ing. Blanka Bartoňová

 

Zástupci školy:

Mgr. Magdalena Brandová

Naďa Burýšková

 

Zástupci zákonných zástupců:

Mgr. Hana Holečková

Ing. arch. Veronika Kroulíková, PhD.

 

Zápisy z jednání rady:

18.03.2009 10.06. 2009 30.09. 2009
01.06. 2010 30.09. 2010
16.06. 2011 04.10. 2011
19.01. 2012 12.06. 2012 25.09. 2012
18.06. 2013 10.10. 2013
10.06. 2014 02.10. 2014
19.01. 2015 23.06. 2015 31.08. 2015 29.09. 2015
14.06. 2016 30.08. 2016 04.10. 2016
27.06. 2017 04.09. 2017 16.10. 2017
16.01. 2018 19.06. 2018 30.08. 2018 27.09. 2018
26.06. 2019 29.08. 2019 03.10. 2019
20.02. 2020 29.06. 2020 31.08. 2020

 

 

 

 

Dokumenty:

Volební řád

Školský zákon (§167 a §168)

Jednací řád školské rady