Elektronický systém školní jídelny

Vážení  rodiče,

v ZŠ v Opočně je instalován  elektronický  čipový  systém. Stravné  se vybírá   ZÁLOHOVĚ.  Obědy  je možné  přihlašovat  a  odhlašovat  na  objednávkovém  terminálu i  přes  internet.

Všichni  přihlášení strávníci  mají  zaevidovaný  oběd  I  /hlavní oběd/, v případě  výběru   oběda II  si  musí  strávník  provést  po  internetu, u  objednacího   terminálu  v ZŠ  nebo  u  vedoucí  ŠJ změnu.

Jídelní  lístek  je  vyvěšen  v jídelně,  na  internetových stránkách  ZŠ  Opočno www.zsopocno.cz sekce: Školní  jídelna - Jídelní lístek i na internetovém  objednávání  www.strava.cz

Mobilní aplikace pro systém android nalezente také v GOOGLE PLAY

OBJEDNÁVÁNÍ  STRAVY  PŘES  INTERNET

Strávník, který  si  u   ved. ŠJ  vyzvedne  UŽIVATELSKÉ  JMÉNO  A  HESLO si  zajistí  internetové  spojení  se  ŠJ,  si  může  z domova  odhlašovat  nebo  přihlašovat  obědy, sledovat   všechny  změny, platby  u  strávníka, rodiče  si  mohou  kontrolovat, zda jejich dítě přihlášené  obědy  odebralo /jinak  oběd  propadá  a  strávník  ho  musí  zaplatit/. Zadá-li  si ve  ŠJ také  e-mailovou  adresu, může  si  navolit  v nabídce  poskytnutí  některých  údajů, které  mu  budou  poslány.

Způsob  přihlášení:  www.strava.cz

Číslo  zařízení: 3142

Uživatel: Příjmení bez háčků a čárek a první písmeno ze jména spojeně. /př. Novák Jan – novakj

Heslo: Příjmení a první písmeno ze jména spojeně /stejné jako uživatel/ DOPORUČUJE  SE  SI  HESLO  ZMĚNIT – v nabídce  NASTAVENÍ.  Pokud zapomenete heslo,  mužete u  ved. ŠJ požádat o nové.

 

PRODEJ  čipů

Každý  strávník si  musí  u  vedoucí  ŠJ  zaplatit  zálohu na  snímací  čip  v hodnotě  115.-  Kč, v případě  trvalého  odhlášení  obědů  může  nepoškozený čip  vrátit  a bude  mu  vrácena  záloha. Čip  platí  po  celou  školní  docházku.

V případě, že strávník čip zapomene nebo ztratí, mu ved. ŠJ vydá náhradní stravenku /má-li obědy zaplacené/. Musí si potom co  nejdříve zaplatit  zálohu na čip nový, který  mu  bude  přidělen.

Strávník  se  při  odběru  oběda  musí  prokázat  přiložením  čipu  ke  snímacímu  zařízení /nainstalované  u  výdejního  okénka  v jídelně/.

Z důvodů, že je stravné  vybíráno  zálohově,  se  musí  strávníci,  kteří  chtějí  od  září  chodit  na  obědy, přihlásit  již  v měsíci  červnu,  a  to  závazně,  u  třídních  učitelů. Ti na  hromadnou  přihlášku   zájem  žáků  sepíší. Proto prosím všechny  rodiče, aby se  se  svými  dětmi  včas domluvili. Také  musí  nahlásit, které  dny  chtějí  obědy  přihlásit, zda  budou  chtít  oběd  již první školní den  nebo  od  kterého  dne.

Podle  těchto  přihlášek  pak  bude  vybírána  záloha /od 20.srpna / na  září. Žáci, kteří  se  nepřihlásí na  hromadné  přihlášky  v  červnu, se  budou  muset  přihlásit  dodatečně v  září a  stravné  zároveň  na  místě  v hotovosti  zaplatit.  /Týká  se  to  i  strávníků,  kteří  platí  z účtů.  Těm  se  záloha  z účtu  strhne  až  na  další  měsíc/.  Strávník, který  si  v  červnu  přihlásí  obědy  a  bude  chtít  od  září  změnu,  ji  musí  nahlásit  již  u  vedoucí  ŠJ. 

Platba  za  obědy je formou  zálohy  a  to  v hotovosti  i  z účtů.

V hotovosti

Výběr  stravného  na  základě  přihlášek  z června  vždy  od  od   20. srpna v kanceláři  vedoucí  ŠJ  v Opočně,  mimořádně  do  15. dne  v měsíci  září. . Na  další  měsíce  se  bude  vybírat  vždy  od 20. dne  do  konce  měsíce.  /Na  říjen  od  20.9.  do  30. 9.  Od  1.10.  MUSÍ  MÍT  VŠICHNI STRÁVNÍCI  ZAPLACENO  VŽDY  DO  PRVNÍHO  DNE  V  MĚSÍCI.

Vyrovnávání  přeplatků  bude  vždy  v dalším  měsíci. /Např. odhlášené  obědy  do  20.září  budou  odečteny  v záloze  na  říjen  atd./

 

Platba  z účtů:

Při  platbě  z účtů  bude  stravné   strháváno  hromadně, jako  dosud, jen  formou  zálohy  předem.  Strávníkům, kteří  se  přihlásí  v červnu, bude  dne  20. srpna sražena  záloha  na  září /vypočtena  počtem  přihlášených  dnů v  měsíci/. V případě  odhlášení  obědů  v tom  měsíci  bude  přeplatek  odečten  v další  platbě  zálohy. Strávník, který  se  přihlásí až v září, zaplatí  stravné  za  září  v  hotovosti  a  záloha  z účtu  mu  bude  sražena až  /20. září/  na  měsíc  říjen.

UPOZORŇUJI  RODIČE,  ABY  MĚLI  JIŽ  20.SRPNA  NA  ÚČTĚ  DOSTATEČNOU  FINANČNÍ  HOTOVOST a platba  mohla  být  sražena.

Objednávání  stravy  u  vedoucí  ŠJ,  přes  internet  nebo  objednací  terminál

ODHLAŠOVÁNÍ  A  PŘIHLAŠOVÁNÍ  NA  DALŠÍ  DEN  nejpozději  do  14.00 hodin.

/po dohodě lze  při  nemoci  odhlásit u ved. ŠJ do 8.00 hod. ráno/

 

Provoz  objednacího  boxu – od  6.30 hod.  do  13.30  hod. Pak  se  automaticky  vypíná.

Cena  oběda  od  září  2020

Žáci   7  až  10  let       - potravinová  norma  28.-  Kč        -  poplatek  28.- Kč

Žáci  11 až  14  let       - potravinová  norma  30.-  Kč        -  poplatek  30.- Kč

Žáci  15 až  18  let       - potravinová  norma  32.-  Kč        -  poplatek  32.- Kč

 

Tyto  pokyny  pro  strávníky  budou  umístěny  na  internetových  stránkách  ZŠ  Opočno:

www.zsopocno.cz -  v sekci  Školní  jídelna

 

Telefonní  číslo  ŠJ  Opočno: 494 667 210

Vedoucí  ŠJ  v Opočně

Aktualizováno (Pondělí, 12 Říjen 2020 05:50)