Home Družina a klub

Plán práce školní družiny 2019 / 2020

CELOROČNĚ

 • Tématické vycházky do přírody
 • Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci
 • Seznamování se základy 1.pomoci
 • Sebeobslužná činnost – oblékání, stolování, hygiena,…
 • Ochrana životního prostředí
 • Zpívání známých i nových písní
 • Seznamování s moderní hudbou
 • Četba knih – na pokračování při odpočinkových činnostech
 • Pravidelné návštěvy školní knihovny
 • Dramatické inscenace
 • Práce s časopisem
 • Hry k procvičování učiva – komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a představivosti, pohybové hry
 • Zlepšování tělesné zdatnosti  - využití okolí školy, školního hřiště, tělocvičny
 • Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně
 • Tvořivá dílna
 • Akce společné pro všechna oddělení ŠD

 

Řízené činnosti rozvíjejí:

kompetence k učení

kompetence k řešení problémů

kompetence komunikativní

kompetence sociální a personální

kompetence občanské

kompetence pracovní

 

Září

 • Seznamování se, poznávání se mezi sebou a zařazování se do kolektivu
 • Prodiskutovat vnitřní řád ŠD
 • Bezpečnost při přecházení přes silnici, při dopravě /autobus, kolo/
 • Vycházky – upozornění na nebezpečí otravy při sběru a konzumaci plodů a bobulí, prevence nákazy a otrav při možném nálezu narko - pomůcek
 • Hry na školním hřišti
 • Vycházky do přírody
 • DEN PLNÝ HER – akce pro všechna oddělení ŠD

Říjen

 • Orientace v okolí školy
 • Pozorování změn v přírodě
 • Sběr přírodnin na Pč a Vč
 • Míčové hry a soutěže na hřišti a v okolí školy
 • Podzimní výzdoba školy, ŠD
 • Základy stolování
 • HALLOWEEN– akce pro všechna oddělení ŠD


Listopad

 • Bezpečnost při rukodělné činnosti
 • Zodpovědnost k práci
 • Kladný přístup k práci
 • Deskové hry
 • Procvičování pravé a levé hemisféry
 • Pozorujeme věci kolem nás
 • Počítačové hry
 • SOUTĚŽ V DESKOVÝCH HRÁCH – společná akce pro všechna oddělení ŠD

Prosinec

 • Navození vánoční atmosféry
 • Návštěva vánoční výstavy
 • Výroba vánočních dekorací
 • Pohybové hry s motivací vánoc
 • Vánoční výzdoba ŠD
 • Zábavné hry s vánoční tématikou
 • VÁNOČNÍ DÍLNA – společná akce pro všechna oddělení ŠD

Leden

 • Bezpečnost při zimních sportech
 • Hry na sněhu
 • Míčové hry
 • Týmová práce - skupinky
 • SOUTĚŽ V DESKOVÝCH HRÁCH – akce pro všechna oddělení ŠD

Únor

 • Vytvářet u žáků pěkný vztah k mladším žákům
 • Hry na paměť, postřeh
 • Hry s kostkou
 • Závodivé hry
 • Výukové programy na počítači
 • KARNEVAL – společná akce pro všechna oddělení ŠD

Březen

 • Bezpečnost při úklidu školního hřiště
 • Jarní inspirace
 • Návštěva knihovny
 • Velikonoční tvoření
 • VELIKONOČNÍ DÍLNA – společná akce pro všechna oddělení ŠD

Duben

 • Bezpečnost na prolézačce, dopravním hřišti
 • Míčové hry
 • Slet čarodějnic - různé výrobky spojené s čarodějnicemi
 • Příprava dopravního hřiště
 • Den země - práce s odpadovým materiálem
 • Hry s kuličkami
 • SOUTĚŽ V KULIČKÁCH – akce pro všechna oddělení ŠD
 • Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu

Květen

 • Bezpečnost při vycházkách
 • Rozvíjet kladný vztah k přírodě
 • Den matek - výroba dárečků
 • Hry v přírodě s různými pomůckami
 • Poznáváme rostliny a zvířata
 • ZPÍVÁ CELÁ DRUŽINA – společná akce pro všechna oddělení ŠD

Červen

 • Bezpečnost ve vodě, při vodních hrátkách
 • Pohyb na čerstvém vzduchu
 • Den dětí
 • Netradiční hry
 • Pantomima
 • Práce s obrázky
 • DEN PLNÝ HER – společná akce pro všechna oddělení ŠD

 

Aktualizováno (Středa, 15 Leden 2020 20:43)