Home Školní klub ŠK plán práce červen

ŠK plán práce červen

1. Sportovní hry na fotbalovém hřišti a v tělocvičně

2. Společenské hry a soutěže, deskové hry

3. Procházky do přírody, hry v přírodě, hry v parku

4. ETV - moje cesta ke zdraví

5. Celodružinové akce - cesta za pokladem (odpoledne s překvapením)