Home Školní klub Plán práce školní klub - září

Plán práce školní klub - září

Plán práce školní klub - září

- bezpečnost práce, bezpečný pohyb městem  a tvorba pravidel klubu

- komunitní kruh - seznamujeme se

- vycházky do přírody, určování stromů a keřů, sběr přírodnin

- pohybové a míčové hry na školním dvoře

- deskové hry

- kreslení - "Moje fantazie" a podzimní omalovánky

- hádanky, vtipy, tajenka - seznámení s morseovou abecedou

- filmový klub

- celodružinová akce - Den plný her

 

ETV - Nežiji sám, ale uprostřed druhých

Aktualizováno (Úterý, 05 Únor 2019 08:29)