Home II. Oddělení Plán práce II.odd.- BŘEZEN

Plán práce II.odd.- BŘEZEN

Jaro a my

- Jarní výzdoba oken,  školy a tříd

- Výtvarné a pracovní činnosti  - jarní a velikonoční tvoření

- Masopust - tradice, pranostiky, zvyky

- Velikonoce - tradice a zvyky

- Vycházky do jarní přírody

- Jarní probouzející se příroda - povídáme si o zvířátkách na jaře a přírodě

- Konstruktivní, didaktické a pohybové  hry v přírodě i v ŠD

Společná akce všech oddělení družiny - Velikonoční dílny

ETV - šikana a agresivní chování