Home 5.B Návštěva dopravního hřiště

Návštěva dopravního hřiště

Návštěva dopravního hřiště byla ve znamení velké obavy, zda počasí vydrží. Vydrželo! Děti absolvovaly test znalostí dopravních předpisů, značek i řešení situací na křižovatkách. Náročná byla také jízda zručnosti. Po několika méně úspěšných pokusech se však všechny děti lepšily. Chce to prostě trénink. Důležitou součástí přípravy budoucích cyklistů je také jízda na dopravním hřišti, kde se děti setkaly s křižovatkami řízenými semafory, kruhovým objezdem, jednosměrnými ulicemi a dalšími modelovými situacemi. Doufám, že kurz dopravní výchovy pomůže dětem zdolávat nelehké dopravní situace i ve skutečném silničním provozu a přispěje k bezpečné jízdě na jejich kole.                                                                                                                         (Jaroslava Pachovská)