Home I. Oddělení PLÁN PRÁCE - září l.odd.ŠD

PLÁN PRÁCE - září l.odd.ŠD

Seznámení s vnitřním řádem ŠD a ŠK, BOZP, PO

Upozornění na bezpečnost při přechodu do školní jídelny, chování při vycházkách do parku a hrách v přírodě

Vyprávění o prázdninách - malujeme a tvoříme

Vycházky do přírody a sběr přírodnin - použijeme na výrobu podzimních dekorací - výzdoba třídy, chodby a šatny

DEN PLNÝ HER - akce společná pro všechna oddělení ŠD, ŠK - termín bude určen dle počasí

ETV - pomáháme druhým, pomáháme sobě - používám vhodné formy pozdravu. poděkuji, omluvím se, požádám, slušné chování