Home 1.B Učivo od 8. 6. – 19. 6. 2020 - 1. B

Učivo od 8. 6. – 19. 6. 2020 - 1. B

Učivo od 8. 6. – 19. 6. 2020

Český jazyk

-          SLABIKÁŘ od str. 108 - 119 (včetně)

 

-          Pracovní sešit ke Slabikáři – od str. 61 – 64 (včetně)

-          Se zvířátky do pohádky – čtení pohádek podle svého tempa

Zapisovat do listu, při čtení kontrolovat porozumění textu.

-          Písanka 4 – od str. 21 – 35 (včetně)

Matematika

-          Pracovní listy pro matematiku – Ptáci, Kuřátka, list číslo 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 47

Prvouka

-          Vypracovat pracovní list č. 4, 18, 25, 26, 27

Vážení rodiče,

v pondělí 22. 6. (8:00 – 10:00) prosíme, opět přineste ke kontrole vypracované úkoly před budovu č. p. 4 a vložte je do přepravky označené třídou 1. B.

Přejeme Vám, ať se práce dětem stále tak daří a děkujeme za spolupráci.

M. Hejlková, D. Barnetová