Home 5.A Domácí práce pro žáky V.A na období 8. 6. až 19. 6. 2020

Domácí práce pro žáky V.A na období 8. 6. až 19. 6. 2020

Domácí práce pro žáky V.A na období 8. 6. až 19. 6. 2020

Český jazyk

Souvětí učebnice čj, str. 193 až 197

Řeč přímá a nepřímá učebnice čj, str. 197 až 201, str. 208 a 209

Opakovat si Shodu přísudku s podmětem v učebnici na stranách 175 až 187, zaměřit se na Shodu přísudku s několikanásobným podmětem, str. 184 až 187

 

Matematika

učebnice                             pracovní sešit

Historie v číslech str. 26

Tělesa str. 29                                   str. 16

Vzájemná poloha přímek v rovině str. 30

Síť kvádru, krychle a povrch kvádru, krychle str. 32 a 33                          str. 18 a 19

Síť hranolu a povrch hranolu str 35                        str. 21

Procvičovat si učivo o zlomcích a desetinných číslech.

Témata, která jsme přeskočili, lze probrat podle možností jako témata doplňková, rozšiřující.

Některé strany v pracovním sešitě si mohou děti vypracovávat samy v rámci procvičování matematiky. Jde opět o rozšiřující nebo opakovací učivo, které jsme neprobírali. Strany 2, 6, 17, 20, 22, 26 - 31.

 

 

Vlastivěda

Cestujeme po Evropě str. 64 až 69

Opakovat si učivo podle otázek na str. 70, používat při tom učebnici, mapu, sešit, internet,......

Rozšiřující učivo:   Úkoly pro zvídavé str. 71

 

Anglický jazyk

 

 

Přírodověda

PŘÍRODOVĚDA - ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 8. 6. – 19. 6.

Téma: OCHRANA ZDRAVÍ A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

1) PŘEČTĚTE SI TEXT KE KAPITOLE – OCHRANA ZDRAVÍ A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Tuto kapitolu nemáte v učebnici, proto jsem vám oskenovala text z jiné knížky.

Text ke kapitole najdete na webu školy/Výuka/5.A nebo 5.B/PŘ5_ZADÁNÍ PRÁCE NA OBDOBÍ 8. 6. – 19. 6. /PŘV5_ OCHRANA ZDRAVÍ A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

nebo v Teams/Soubory/ PŘV5_ OCHRANA ZDRAVÍ A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Popovídejte si na toto téma s rodiči, paní učitelkou nebo někým blízkým.

Fialové rámečky s vykřičníkem si opište do sešitu.

2) VYPLŇTE SI KVÍZ (PRACOVNÍ LIST)

PŘV5_ OCHRANA ZDRAVÍ A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - kvíz

Kvíz (pracovní list) najdete také na webu nebo v Teams – zde také najdete správné řešení, kvíz si tedy sami zkontrolujte.

Aktualizováno (Neděle, 07 Červen 2020 17:54)