Přijmu druhého takového, jaký je.

V rámci etické výchovy se prvňáčci od prvního dne školní docházky seznamují se svými spolužáky. V pravidelných ranních kruzích si povídají, co dělají ve svém volnu a vzájemně si naslouchají. Postupně poznávají své kamarády, učí se je přijímat takové, jací jsou. Téma kamarádství a přátelské pomoci se promítá ve všech vyučovacích předmětech. Je prohlubováno při práci ve dvojicích, nebo ve skupinách. Děti se s ním setkávají prakticky ve všech aktivitách.

Malé děti se nejlépe učí spolupráci, vzájemné pomoci a fyzické podpoře v rámci tělesné výchovy, kolektivních her a sportovních aktivit.

V 1. A jsme si vzájemnou pomoc, podporu a porozumění vyzkoušeli i ve výtvarné výchově. Děti si nejdříve namalovaly každý svůj obrázek a poté dostaly za úkol, domluvit se, jaký výkres namalují. Zajímavá byla jak výtvarná díla dětí, tak i vzájemná komunikace a spolupráce při jejich realizaci.

Děti práce velice bavila a svá díla se rozhodly ukázat rodičům. Při této příležitosti se samy rychle dokázaly dohodnout, kdo z dvojice si vezme obrázek domů jako první.