V rámci etické výchovy jsme se v měsíci únoru věnovali tématu: Učím se chápat starosti a problémy jiných.

Je to téma, které se prolíná všemi předměty. My jsme si o něm v posledním týdnu před jarními prázdninami povídali především při prvouce.

Našim cílem bylo naučit se druhé přijímat takové, jací jsou, s jejich klady a zápory. Vysvětlili jsme si také, jak je potřebné naučit se odpouštět druhým jejich chyby a podat jim pomocnou ruku při jejich řešení.

Dále také to, jak je v životě důležité mít kamaráda, se kterým sdílím své starosti i radosti.

Zahráli jsem si pěkné hry na koberci. V rámci pracovních činností jsme pracovali ve skupinách, kde jsme se si navzájem pomáhali a učili se respektovat názory ostatních spolužáků.