V měsíci listopadu 2019 se v etické výchově zaměřujeme na komunikaci a naslouchání.

Děti se snažily v rámci různých her, během vyučování, ale i v běžném chodu třídy naslouchat druhým, být pozorné a neskákat do řeči. Zjistily, že pozorným nasloucháním dáváme druhým najevo svůj zájem, svou pozornost a samozřejmě se ve škole více naučíme.

Žáci komunikují běžně v kruhu, mluví o svých zážitcích, vysvětlují si neshody nebo sdělují radosti, které je potkali. Při práci v kruhu si jsou všichni rovni, vidí na sebe. To, co bylo v kruhu řečeno, to v něm zůstává.