ETV – Těšíme se z radostí a úspěchů jiných (tvořivost a iniciativa)

Těšit se a radovat z úspěchů druhých se učí děti během celého roku. Ve své třídě děti hovoří v o svých zážitcích, co se jim podařilo, co je zajímá, čeho ve svých zájmech dosáhly či chtějí dosáhnout. Děti si vzájemně naslouchají a utváří si svůj názor o spolužácích. Mnozí z nich se nechají svými kamarády inspirovat k vlastní tvůrčí činnosti a iniciativě. Mimo to se i zamýšlejí, čím udělat kamarádovi radost.

Téměř všechny vyučovací předměty přímo vybízejí ke spolupráci, která je odměněna radostí celé skupiny či kolektivu dětí. Pro upevnění vztahů, navazování kamarádství a poznávání se navzájem využívají první třídy nejen vyučovacích hodin, nýbrž i projektové dny, exkurze, vycházky a výlety.  Akce jsou spojené s využitím tvůrčích dílen, kulturních a sportovních aktivit.

Pozadu nezůstávají ani rodiče, kteří podporují děti v jejich činnosti. K iniciativě, tvořivosti a spolupráci dětí využívá 1. A všech nabízených možností a prostředků.

Vždyť i z písmenek, slabik a vět se dá vytvořit pro nás pro všechny krásný svět.

A z balíčku od Mikuláše, v kterém nechybělo uhlí se dají namalovat čerti, kterých se nemusí  nikdo bát.