Dne 19.10.21 jsme s dětmi navštívili městskou knihovnu. Byli jsme seznámeni s provozem a nabídkou knih. Paní knihovnice si pro děti připravila zábavný kvíz. Spolupráce s knihovnou byla velice příjemná a podnětná pro ty, kteří ji ještě nenavštěvují.