14. prosince navštívili naši školu lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Žáci získali přehled o tom, jak se třídí odpad a k čemu se může dál využít. Žáci ukázali, že o třídění a recyklování odpadů mnohé vědí, přesto pro ně byly některé informace nové a překvapivé.

Uvádím některé úryvky ze slohových prací žáků V. B o besedě:

Minulý týden jsme měli přednášku o recyklování odpadů. Dozvěděla jsem se, že z vytříděného plastu se dělá oblečení. Příště už nedám keramiku do kontejneru na sklo. Vím, že polystyrén patří do plastu. Nevěděla jsem, že posmrkaný kapesník nepatří do papíru. Existuje hodně druhů popelnic na tříděný odpad – žlutá, modrá, zelená, šedá, černá s oranžovým víkem a oranžová.

(Meda Jedličková)

Recyklace je jednoduchá, ale někteří lidé to dělají špatně. Hodně lidí si myslí, že polystyrén patří do směsného odpadu, ale patří do plastu. Myslí si, že karton od vajíček se dá recyklovat, ale nejde.

(Jan Snopek)

Na přednášce o třídění odpadů jsem se dozvěděla, že sklo se dá recyklovat donekonečna a papír se dá recyklovat asi osmkrát. Sklo se v peci při vysoké teplotě roztaví a potom se nalije do forem a nechá zchladnout. Recyklováním papíru se ušetří dva miliony stromů za rok.

(Anežka Grimová)

Na přednášce o recyklování jsem se dozvěděl dost nových informací, které jsem dosud nevěděl. Je strašné, kolik je v České republice skládek! Podle toho, co nám pán říkal, je šance to zlepšit. Já s mojí rodinou třídíme. Dozvěděl jsem se, co se dává a nedává do tříděného odpadu. Je dobře, že takhle jezdí po školách, protože to může pomoci celému světu.

(Matyáš Rydlo)