Žákům naší školy bylo nabídnuto zprostředkování testování IQ organizací Mensa České republiky. Tato organizace je zaměřena na podporu nadaných dětí, tedy těch, kteří dosáhnou v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace. Testy inteligence, které byly rozdílné pro různé věkové kategorie, si vyzkoušelo 36 žáků z naší školy z 1. i 2. stupně. Rodičům testovaných dětí přijdou výsledky, kde se dozvědí, v jakém inteligenčním pásmu se jejich dítě nachází. Pro žáky to byla jistě dobrá zkušenost a věříme, že jim zjištěné informace budou ku prospěchu.

Testování na 2. stupni
Testování na 1. stupni