Žáci naší školy se tradičně zapojují do dějepisné olympiády. Letošní ročník vycházel z učiva 7. ročníku a byl věnován tématu Život šlechty do třicetileté války. V okresním kole nás velmi úspěšně reprezentovali 3 žáci. Všichni se umístili mezi pěti nejlepšími z celkového počtu 23 soutěžících. Nejlépe si vedl Filip Lukášek z IX. A, který skončil na 2. místě. Natálie Tobiášková z VIII. B byla o 2 desetiny bodu čtvrtá a Šárka Holubová skončila na 5. místě. První dva jmenovaní se úspěšně zúčastnili také krajského kola v Hradci Králové. I když neskončili na postupových místech do celostátního kola, tak odvedli kus poctivé práce, za kterou zaslouží velkou pochvalu. Deváťákům přejeme hodně úspěchů u přijímacích zkoušek na střední školy a Natálka se už těší na příští ročník olympiády.