V měsíci březnu, který je měsícem knihy, se prvňáčci vydali na besedu do knihovny. Pro některé to bylo prostředí známé, ale většina dětí navštívila knihovnu poprvé. Paní knihovnice seznámila děti s prostředím knihovny, uspořádáním knih a jejich půjčováním. Děti se dozvěděly, jak se mají správně ke knihám chovat. Každý si pak mohl prohlédnout knihy podle vlastního zájmu. Návštěva knihovny byla pro prvňáčky velmi přínosná, dozvěděli se spoustu zajímavých a užitečných rad o knihách. Děkujeme paní knihovnici Radce Mecnerové za vřelé přijetí, milou atmosféru a vzornou organizaci. Cílem besedy bylo motivovat děti ke čtení a usnadnit jim cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti.