V průběhu března a dubna 2022 navštívila všechny třídy naší školy pracovnice z oddělení prevence Policie ČR por. Mgr. Alena Kacálková Chvojková, aby formou zajímavých přednášek podpořila informovanost a povědomí žáků o bezpečném chování a rizicích spojených se závadovým chováním a jednáním v různých situacích.
Přednášky byly obsahově zaměřené podle věku žáků od základních pravidel bezpečného chování venku, doma i ve škole (1. a 2. třída), přes oblast nebezpečí virtuálního světa a používání sociálních sítí (pro 3. – 5. třídu) až po téma trestní odpovědnosti mladistvých, určené žákům 8. a 9. tříd.

Žáci měli možnost klást přednášející v průběhu setkání dotazy a dozvědět se tak víc o tom, co je na daném tématu nejvíc zajímá.