V letošním roce jsme mohli po dvouleté pauze opět uspořádat akci ke Dni Země (22. 4.). Akce se konala 26. 4. v zámeckém parku. Žáci 7. tříd si připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně spoustu zábavných úkolů. Děti si tak mohly vyzkoušet lovení a poznávání ryb, sběr a poznávání hub, poznávání rostlin a živočichů, dozvěděly se něco o třídění odpadů a o tom, jak dlouho v přírodě trvá, než se různé odpadky rozloží. Poznávaly planety a stopy zvířat.

Úkoly plnili všichni žáci s nadšením, akce je moc bavila. Sedmáci se rolí učitelů zhostili opravdu velmi zodpovědně, chovali se vhodně a ohleduplně jak k mladším žákům, tak i k přírodě v parku.

Všichni si dopoledne moc užili a všem děkujeme za účast i za organizaci.

Mgr. Lenka Radochová