Ve dnech 10. a 12. 5. probíhaly na naší škole kurzy první pomoci pro žáky 5., 8. a 9. ročníků. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací o tom, jak správně přivolat pomoc a zejména jak první pomoc dobře a rychle poskytnout. Ale hlavně si mohli to nejdůležitější vyzkoušet prakticky. Nacvičili si tedy, jak správně provést resuscitaci a jak ošetřit nejvážnější zranění. Získané dovednosti jim určitě budou velmi užitečné, i když všichni doufáme, že je nikdy nebudou potřebovat. FOTOGALERIE

Foto 1. a 2. – Lenka Veverková

Foto 3. – Mgr. Jaroslava Pachovská