V pátek 27. 5. 2022 jsme otevřeli všechny dveře na budově č.p. 313, aby si veřejnost mohla prohlédnout nově zrekonstruované učebny, výtah a spoustu dalšího. Pro děti, které nás navštívily, byly připraveny aktivity v tělocvičně nebo vyrábění výrobků z papíru společně s vychovatelkami školní družiny. Dospělí návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie z let minulých, nad kterými zavzpomínali na své mládí zde ve škole. V učebnách byly k vidění různé pomůcky, které se ve škole při výuce používají, interaktivní tabule s programy pro výuku a další. Během odpoledne nás provázely tóny různých hudebních nástrojů, na které hráli žáci naší školy. Těmto žákům i ostatním žákům v tělocvičně a v učebnách bychom rádi poděkovali za pomoc při organizaci tohoto příjemného odpoledne.

V rámci dne otevřených dveří se konalo o setkání bývalých zaměstnanců školy, kdy si ve třídě u kávy a zákusku popovídalo asi 30 našich bývalých kolegů. Bylo milé se opět po dvouleté odmlce vidět.

Věříme, že se návštěvníkům u nás líbilo a že se žáci z prvního stupně budou k nám na budovu č.p. 313 těšit a bude se jim tu líbit.

Fotografie z akce naleznete v sekci Fotogalerie 2021/22.