Po dvouleté pauze se opět mohla uskutečnit Akademie školy v Kodymově národním domě, na které vystupovalo mnoho žáků naší školy jak z prvního stupně, tak i z druhého stupně. Programem provázela paní učitelka Mgr. Linda Bachurová a jednotlivá čísla pak uváděla děvčata z 8. ročníku. Diváci mohli vidět, jak někteří žáci umí zdatně hrát na flétny, saxofon nebo klavír, jak žáci pěkně zpívají nebo hrají divadlo. Krásná byla i taneční vystoupení celých tříd s doprovodnými rekvizitami, velký potlesk sklidila děvčata za provedení scénického tance. Během večera byli také vybraní žáci oceňováni za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních i sportovních soutěžích . Odměnu dostali i první tři žáci ve sběru papíru. Touto cestou bychom rádi poděkovali městu Opočnu za to, že jsme si mohli v prostorách KND uspořádat akademii. Celý večer se velmi vydařil a budeme se těšit na další rok, co nám žáci společně pedagogy připraví.