Školní rok utekl jako voda a děti školou povinné čekají prázdniny. Pro mnohé z nich poslední červnové dny také znamenaly poslední dny na zdejší škole. Slavnostní předání pamětních listů žákům, kteří dále budou pokračovat ve studiu na zvolených středních školách, se uskutečnilo ve středu dne 29. června v tělocvičně ZŠ. Povinnou školní docházku ukončilo 38 žáků z 9. ročníků, 1 žák ze 7. ročníku a na víceletá gymnázia odchází 6 žáků z 5. ročníků.

Během krátkého programu, který zhlédli vyučující II. stupně ZŠ a také žáci 6.- 8. ročníků, zazněly proslovy paní ředitelky, paní starostky města, třídní učitelky, píseň IX.A a píseň IX.B, závěrečný proslov zástupců obou tříd. Zavzpomínali na léta prožitá na zdejší základní škole, výlety, exkurze, sportovní úspěchy, úspěchy v různých olympiádách, také na vyrušování výuky, opisování při prověrkách, provokování učitelů, rozbitá okna apod.

Všem žákům, kteří opouštějí zdejší školu, přejeme hodně úspěchů ve studiu na zvolených středních školách, v učebních oborech a štěstí v osobním životě.