Také v letošním roce žáci 2. a 3. ročníků absolvují v rámci předmětu tělesné výchovy kurz plavání v rozsahu 20 hodin. Žáci jsou rozděleni do družstev podle svých plaveckých možností a zkušeností. Každé družstvo má svého instruktora, který se po celou dobu výcviku snaží své svěřence naučit plavat, zdokonalit jejich plavecké schopnosti, dodat jim odvahu, nebo je jen s vodou co nejvíce spřátelit. Kromě výuky plavání si děti užívají skákání do vody, potápění, různé hry a soutěže. Všichni si zaslouží pochvalu za snahu a úsilí.

Mgr. Věra Šmídová a Mgr. Marie Jirušková