V letošním školním roce ve spolupráci s Městkou knihovnou v Opočně probíhá na 1. stupni naší školy již poněkolikáté celoroční projekt „Rok s knihovnou“. Je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností. Zároveň má žáky motivovat ke čtení a rozvíjet zájem o knihu.

První akcí byly 18. a 19. října exkurze do knihovny s názvem „Jak to chodí v knihovně“, které byly zaměřené na 120. výročí založení opočenské knihovny.

Děkujeme paní knihovnici Ing. Radce Mecnerové za příjemně strávený čas v knihovně i přípravu této akce.

Mgr. Věra Šmídová