Tak jako každý rok i letos navštívili deváťáci pobočku Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Čekalo je setkání s pracovnicí poradenské služby, která je provedla všemi nástrahami a úskalími spojenými s rozhodováním o budoucím vzdělávání i budoucím zaměstnání. Deváťáci již nyní vědí, na co myslet při své volbě středoškolského studia, koho se mohou zeptat, s kým se mohou poradit, znají termíny podání přihlášek i odvolání v případě nepřijetí na školu, vědí, co se zápisovým lístkem. Domů si všichni odvezli Atlas středních škol Královéhradeckého kraje, který jim určitě bude dobrým pomocníkem při rozhodování. Na závěr setkání si zkusili test profesionální orientace, který ovšem vycházel pouze z jejich zájmů. Někteří se dozvěděli opravdu zajímavé věci.