Po dvouleté přestávce navštívila naši školu umělecká agentura Pernštejni, která nabídla výukový pořad Leonardo da Vinci. Velikán italské renesance byl žákům představen nejen jako malíř a sochař, ale také jako vynálezce a konstruktér. Jeho dílo zasáhlo snad všechny soudobé vědní a umělecké obory, změnil tvář své doby a inspiroval celé generace svých nástupců.

Pořad byl rozdělen do dvou částí: v první se žáci 6. – 8. ročníku prostřednictvím krátkých scének dozvěděli něco o Leonardově životě a díle. V druhé části si mohli prohlédnout reprodukce několika jeho známých obrazů a kreseb, modely některých jeho vynálezů, z nichž u několika si mohli vyzkoušet, jak fungovaly. Mezi známými obrazy nechyběl snad nejslavnější portrét všech dob – Mona Lisa, který autor vytvořil při pobytu ve Florencii a odvezl jej s sebou při svém útěku z Říma do Francie, kde také zemřel. Zajímavé bylo zjištění, že žena na obraze udržuje s divákem oční kontakt ze všech úhlů.

Děkujeme za zajímavou prezentaci života a díla Leonarda da Vinci, jehož 500. výročí úmrtí jsme si připomněli v roce 2019.