V letošním roce se naše škola opět zapojila do celostátního projektu Příběhy bezpráví, jehož cílem je přiblížit žákům život v totalitním Československu. Žáci nejprve zhlédli film Vyvlastnění, který vypráví o osudu rodiny, která prožila léta plná perzekucí a šikany ze strany státu, dvakrát přišla o svůj domov jenom pro jejich svobodomyslné aktivity.

Po zhlédnutí filmu následovala beseda s panem RNDr. Trebichavským, který naši školu navštívil již opakovaně. Jeho vyprávění o životě v totalitním Československu bylo pro žáky příležitostí, jak se o naší minulosti dozvědět více než jen v hodinách dějepisu.

Jak toto setkání zhodnotila Ema Petříčková z IX. A?

„Dnešní vyprávění pana Trebichavského jsem si velice užila. Přišlo mi to zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu informací o období totalitního režimu. Líbilo se mi, že přidal také vlastní zkušenosti a zážitky. Jsem ráda, že jsme měli možnost poslechnout si to od člověka, který tu dobu opravdu zažil.“

Děkujeme panu Trebichavskému, že mezi nás přišel, aby se podělil nejen o své vzpomínky, ale především proto, aby varoval před stále aktuální hrozbou nesvobody.