Dne 28.11. 2022 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Své znalosti mateřského jazyka si vyzkoušelo 11 žáků z 8. a 9. tříd. Zamýšleli se nad neobvyklými úlohami, které jim připadaly jako rébusy, soustředili se na porozumění textu, ověřili svou slovní zásobu a obratnost při vypracování zadaného slohového tématu. Zkrátka český jazyk úplně jiný než v běžných vyučovacích hodinách. Všichni zúčastnění zaslouží pochvalu za odvahu vyzkoušet si v rámci mateřského jazyka něco nového, přemýšlet nad neobvyklými spojeními slov a jejich významem. Do okresního kola postupují dva nejlepší: 1. Vojtěch Březovský z VIII.B, 2. Natálie Tobiášková z IX.B. Budeme jim držet palce!