V prosinci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Letošní ročník je věnovaný tématu „Rozdělený svět a Československo v něm“. Zájemci o historii řešili zajímavé úkoly věnované období od konce druhé světové války do roku 1992. Materiály museli z velké části nastudovat sami, protože jde o učivo 2. pololetí 9. ročníku. Tři nejlepší řešitelé postupují do okresního kola, které proběhne v Rychnově nad Kněžnou 20. ledna. K tomu, aby uspěli, musí nastudovat ještě další literaturu.

V okresním kole nás budou reprezentovat tito žáci:

1. Natálie Tobiášková z IX.B

2. Anna Čepelová z IX.A

3. Michal Navrátil z IX.B

Přejeme jim hodně úspěchů.