Na 2. stupni naší ZŠ pracujeme od jara v hodinách fyziky a chemie a v hodinách cizích jazyků ve dvou nově vybavených učebnách. Rekonstrukce byla financována z programu IROP a získání dotace bylo mj. podmíněno uspořádáním projektových dnů pro děti z okolních mateřských a základních škol.

V pondělí 21. listopadu jsme proto připravili pro 2 skupiny dětí ve věku 5 a 11 let vzdělávací aktivity z oblasti přírodních věd a anglického jazyka, při kterých jsme využili nové vybavení digitálními technologiemi. Děti se nejdříve zábavnou formou dozvěděly, co je to elektrický obvod a elektromagnetické pole, seznámily se se světelnými jevy a přitažlivými a odpudivými silami nabitých těles. Nové poznatky si také mohly za pomoci žáků 8. B vyzkoušet. Po chutné svačince ve školní jídelně si žáci procvičili slovní zásobu v anglickém jazyce, pracovali s interaktivní tabulí, starší plnili úkoly u počítače, ti mladší si zazpívali a zatančili. Průvodci anglickou hodinou jim byli žáci 9. B.

B. Rašková, M. Brandová