V pátek 18. listopadu jsme se s žáky 9. ročníku vypravili do SVK v Hradci Králové, kde nám lektor knihovny připravil zajímavé úkoly v anglickém jazyce. Mezi 120 tisíci svazky knih a dvěma tisíci časopisy ve volném výběru jsme vyhledávali ty, které nám pomohly zodpovědět zadané otázky, pracovali jsme také s elektronickými dokumenty. Na konci vzdělávacího programu každá skupina představila své téma ostatním žákům a popsala svou cestu ke splnění úkolu.

S. Lášková, M. Brandová