Dne 9. 12. 2022 se žáci osmých ročníků ZŠ Opočno zúčastnili vzdělávací akce Čertovské experimenty, kterou pořádala Přírodovědná fakulta Univerzity Hradec Králové. Náplní byly zajímavé přírodovědné pokusy připravené studenty fakulty v oblasti fyziky (Čertoviny aneb vyzkoušej si pokusy sám!), chemie (Chemické čertoviny), informatiky (Čertovský kolotoč) a přírodopisu (Pekelně velký hmyz). Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací, ale hlavně se aktivně zapojovaly do všech činností. Tato akce jistě zatraktivnila tyto předměty a motivovala žáky k dalšímu studiu.

A jak hodnotí akci sami žáci?

„Exkurze na Přírodovědnou fakultu do Hradce Králové byl úžasný nápad. Jen tak se nepoštěstí, že právě žáci z osmých ročníků se mohli podívat na Čertovské pokusy. Nejvíce nás zaujal Pekelně velký hmyz a kolotoč z lega, který se dal naprogramovat. Také se nám líbila budova fakulty, která byla moderní a hezky zařízená. V rámci chemických a fyzikálních pokusů jsme si mohli vyzkoušet různé činnosti. Moc děkujeme za tuto možnost a určitě všem doporučujeme.“ Adéla Javůrková

Mgr. Blanka Rašková