Dne 7. prosince pořádala naše škola zájezd do Hradce Králové na večerní divadelní představení Kytice. Žáci 6. – 9. ročníků zhlédli jevištní podobu sbírky balad Karla Jaromíra Erbena, svět magických balad i moudrosti předků, romantiku i horor. Pro mnohé z nich to byla první návštěva divadla a věřím, že i pěkný zážitek. Představení skvěle zpestřilo učivo literární výchovy o díle Karla Jaromíra Erbena a přiblížilo svět divadla.

Mgr. Jiřina Kubasová